HOTLINE: 093 339 7559
(0272) 3638 744 - (0272) 3638745

Hướng dẫn lắp đặt và khắc phục lỗi Bidet

Hướng dẫn lắp đặt thiết bị bidet thông minh hàng nắp điện tử HB-7023 bằng ốc nhựa
Hướng dẫn lắp đặt thiết bị Bidet thông minh hàng nắp điện tử HB-7023 bằng ốc nở
Hướng dẫn lắp đặt thiết bị Bidet hàng nắp.
 
 
 
Hướng dẫn lắp đặt thiết bị Bidet hàng rời.
 
Hướng dẫn khắc phục lỗi kẹt vòi phun Bidet hàng rời.
 
Hướng dẫn thay đổi bệt ngồi (SEAT) dòng sản phẩm BIDET Nắp.
 
index