HOTLINE: 0932 216 377
(028) 5431 7034 - (028) 5431 7134

Video

.Công ty HYUNDAE BIDET-Chương Trình "NHỊP SỐNG TRẺ- HTV7" VIETBUILD 30/09 - 04/10/2020
.Công ty HYUNDAE BIDET-Chương Trình "NHỊP SỐNG KINH DOANH- HTV9" 

VIETBUILD 24/06 - 28/06/2020


Công ty HYUNDAE BIDET-Chương Trình "NHỊP SỐNG KINH DOANH- HTV9" 

VIETBUILD 25/09 - 29/09/2019


Công ty HYUNDAE BIDET-Chương Trình "NHỊP SỐNG KINH DOANH- HTV9" 

VIETBUILD 19/06 - 23/06/2019


.

Công ty HYUNDAE BIDET-Chương Trình "NHỊP SỐNG KINH DOANH- HTV9" 

VIETBUILD 11/04 - 15/04/2019

.

CÔNG TY HYUNDAE BIDET - Chương Trình " TỔ ẤM YÊU THƯƠNG - HTV7" 

VIETBUILD 26/9 - 30/9/2018

.


MR CHOI HYEON SOO'S JOURNEY FOR HYUNDAE BIDET TO VIETNAM


.

CÔNG TY HYUNDAE BIDET - Chương Trình " TỔ ẤM YÊU THƯƠNG - HTV7" 

.

VIETBUILD 09/2018 EXHIBITION

.

VIETBUILD PREMIUM 05/2018 EXHIBITION

.

VIETBUILD 09/2017 EXHIBITION

.

VIETBUILD 06/2017 EXHIBITION

.

VIETBUILD 08/2016 EXHIBITION

.

VIETBUILD 06/2016 EXHIBITION

.

VIETBUILD 07/2015 EXHIBITION

.

VIETBUILD 06/2015 EXHIBITION

.

HTV CO.OP Shopping

.


SCJ Shopping HB-8000 & HB-9000

.

Introduce Hyundae Bidet VN – Smart Sanitary Ware Non-Electric

.