HOTLINE: 0932 216 377
(028) 5431 7034 - (028) 5431 7134

Bằng sáng chế - Giải thưởng - Danh hiệu

Giấy Chứng Nhận Đạt Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015
Top 100 - Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em - 2015

Danh hiệu Cúp vàng - Sản phẩm tin cậy, nhãn hiệu ưa dùng, dịch vụ hoàn hảo năm 2016

Chứng nhận nhãn hiệu độc quyền của Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Chứng nhận kiểu dáng độc quyền của Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Chứng nhận kiểu dáng độc quyền của Cục Sở Hữu Trí Tuệ

Chứng nhận hội viên của Hiệp hội Xây Dựng và
Vật Liệu Xây Dựng TPHCM (SACA)