HOTLINE: 0932 216 377
(028) 5431 7034 - (028) 5431 7134

Video

THIẾT BỊ VỆ SINH THÔNG MINH HYUNDAE BIDET | Làm sạch nhanh chóng chỉ bằng một nút xoayCông ty HYUNDAE BIDET tham dự VIETBUILD 04/11 - 08/11/2020Công ty HYUNDAE BIDET-Chương Trình "NHỊP SỐNG TRẺ- HTV7" 
VIETBUILD 30/09 - 04/10/2020

 

Công ty HYUNDAE BIDET-Chương Trình "NHỊP SỐNG KINH DOANH- HTV9" 
VIETBUILD 24/06 - 28/06/2020

 

Công ty HYUNDAE BIDET-Chương Trình "NHỊP SỐNG KINH DOANH- HTV9" 

VIETBUILD 25/09 - 29/09/2019

 

Công ty HYUNDAE BIDET-Chương Trình "NHỊP SỐNG KINH DOANH- HTV9" 

VIETBUILD 19/06 - 23/06/2019

.

Công ty HYUNDAE BIDET-Chương Trình "NHỊP SỐNG KINH DOANH- HTV9" 

VIETBUILD 11/04 - 15/04/2019

.

CÔNG TY HYUNDAE BIDET - Chương Trình " TỔ ẤM YÊU THƯƠNG - HTV7" 

VIETBUILD 26/9 - 30/9/2018

.

 

HÀNH TRÌNH MANG THƯƠNG HIỆU HYUNDAE BIDET ĐẾN VỚI VIỆT NAM CỦA NGÀY CHOI HYEON SOO

 

.

CÔNG TY HYUNDAE BIDET - Chương Trình " TỔ ẤM YÊU THƯƠNG - HTV7" 

.

TRIỄN LÃM VIETBUILD 09/2018 

.

TRIỄN LÃM VIETBUILD PREMIUM 05/2018

.

TRIỄN LÃM VIETBUILD 09/2017

.

TRIỄN LÃM VIETBUILD 06/2017

.

TRIỄN LÃM VIETBUILD 08/2016

.

TRIỄN LÃM VIETBUILD 06/2016

.

TRIỄN LÃM VIETBUILD 07/2015

.

TRIỄN LÃM VIETBUILD 06/2015 

.

HTV CO.OP Shopping

.

 

SCJ Shopping HB-8000 & HB-9000

.

Giới thiệu Hyundae Bidet VN –Thiết bị vệ sinh thông minh không dùng điện

.