HOTLINE: 0932 216 377
(028) 5431 7034 - (028) 5431 7134

Video

Công ty HYUNDAE BIDET-Chương Trình "NHỊP SỐNG KINH DOANH- HTV9" 

VIETBUILD 25/09 - 29/09/2019

Công ty HYUNDAE BIDET-Chương Trình "NHỊP SỐNG KINH DOANH- HTV9" 

VIETBUILD 19/06 - 23/06/2019

Công ty HYUNDAE BIDET-Chương Trình "NHỊP SỐNG KINH DOANH- HTV9" 

VIETBUILD 11/04 - 15/04/2019


CÔNG TY HYUNDAE BIDET - Chương Trình " TỔ ẤM YÊU THƯƠNG - HTV7" 

VIETBUILD 26/9 - 30/9/2018


Hyundae Bidet Việt Nam - Chương trình " NHỊP SỐNG KINH DOANH "


CÔNG TY HYUNDAE BIDET TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM


HYUNDAE BIDET VN - Chương trình nhà đẹp HTV7

MR CHOI HYEON SOO'S JOURNEY FOR HYUNDAE BIDET TO VIETNAM


VietBuild 6/2018 Exhibition


Triển lãm Premium 5/2018


VietBuild 09/2017 Exhibition 


VietBuild 2017 Exhibition 


HTV CO.OP Shopping


SCJ Shopping HB-9000


SCJ Shopping HB-8000SCJ Shopping HB-8000 & HB-9000


VietBuild 2016 Exhibition - Hyundae Bidet Sanitary wareIntroduce Hyundae Bidet VN – Smart Sanitary Ware 


VietBuild 7/2015 Exhibition - Hyundae Bidet Sanitary ware


VietBuild 2015 Exhibition - Hyundae Bidet Sanitary ware